TÄHELEPANU!
Kui treeningusse tulija on alla 18a, palun kindlasti täita ka lapsevanema ja kooli andmed!